Hasta ve belgesiz?

Medinetz Essen, mülteci ve göçmenlerin tıbbi tedavi ve bakımlarının Almanya’daki kanuni gerekçelerden dolayı kısmen ya da tamamen yapılamadığı durumlarda yardımcı olan bir insan hakları kuruluşudur.

Bu kuruluş ikamet hakkı olmayan mülteci ve göçmenler için randevu ile tıbbi yardım sağlamaktadïr.İlk konuşmada, tedavinin en iyi hangi uzman doktor ile başlaması gerektiği tesbit edilmektedir. Daha sonra, mülteci ve göçmenleri işimsiz ve ücretsiz veya düşük ücret karşılığında tedavi etmeye hazır olduğunu bildirmiş olan 

erkek ve bayan doktorlara durum bildirilmektedir. İhtiyaç olursa tercüman bulabilmekteyiz. Gerektigi taktirde başka bir yerde veya farklı bir zamanda buluşma da mümkündür. Telesekreterimiz düzenli olarak dinlenilmektedir. Görüşmeler gizli kalmakta olup şahısla ilgili özel bilgiler toplanılmamaktadır.

Medinetz Essen, resmi makamlara hiçbir bilgiyi aktarmamaktadır.

Konuşma Saatleri:
Pazartesi 18.00 – 19.30

Handy+49 178 198 29 95
info@medinetz-essen.de